Tillidsposter

Tillidsposter for
Bovrup-Varnæs friv. Brændværn

BestyrelsenFornavnEfternavn
1. Kaptajn Carsten Andersson
1. Vice-kaptajn Lars Kruse
2. Bestyrelsesmedlem Sven Lorenzen
2. Bestyrelsesmedlem Erling Chr. Jørgensen
2. Bestyrelsesmedlem Claus Lyng Hansen
2. Bestyrelsesmedlem Bjarke Kaab Christiansen
2. Bestyrelsesmedlem Erik Alnor
2. Bestyrelsessuppleant Peter Petersen
3. Revisor Hans Ove Meier
3. Revisor Egon Petersen
3. Revisorsuppleant Finn Schurizek
Uden post Heine Hansen
Uden post Steen Weiss Petersen
Uden post Michael Egeberg Jensen
Uden post Mike Hansen Otten
FestbestyrelsenFornavnEfternavn
1. Formand Bjarke Kaab Christiansen
2. Bestyrelsesmedlem Jørgen Rauff
2. Bestyrelsesmedlem Rasmus Kückelhahn Christensen
2. Bestyrelsessuppleant Hans K. Jepsen
Uden post Peter Petersen
Uden post Michael Egeberg Jensen
Uden post Mike Hansen Otten
Uden post Henrik Duus Jørgensen

Øvrige

FornavnEfternavnØvrige poster
Egon Petersen 6. Fanebærer
Erik Alnor 4. Kantineassistent, 6. Fanejunkersuppleant
Erling Chr. Jørgensen 4. Kantineassistent
Finn Schurizek 3. Kantinemester
Heine Hansen 2. Garageassistent, 6. Fanejunker
Jesper Mathiesen 1. Garagemester, 6. Fanejunker
Per Jürgensen 2. Garagesuppleant, 4. Kantinesuppleant
Peter Petersen 7. IT-ansvarlig

Æresmedlemmer:

FornavnEfternavn
Chresten Peter Christensen
Egon F. Jensen
Frands Andersen
Hans E. Hansen
Henning Wollsen
Leif Bøttcher
Paul Erik Schurizek
Peter Jacobsen
Peter Jørgensen
Peter S. Petersen
Sven I. Petersen
Walter Lambach