Tillidsposter

Tillidsposter for
Bovrup-Varnæs friv. Brændværn

 

BestyrelsenFornavnEfternavn
1. Kaptajn Carsten Andersson
1. Vice-kaptajn Michael Egeberg Jensen
2. Bestyrelsesmedlem Heine Hansen
2. Bestyrelsesmedlem Sven Lorenzen
2. Bestyrelsesmedlem Erling Chr. Hansen
2. Bestyrelsesmedlem Steen Weiss Petersen
2. Bestyrelsesmedlem Lars Kruse
2. Bestyrelsessuppleant Peter Petersen
3. Revisorsuppleant Bjarke Kaab Christiansen
3. Revisor Hans Ove Meier
Uden post Egon Petersen
Uden post Mike Hansen Otten
FestbestyrelsenFornavnEfternavn
1. Formand Peter Petersen
2. Bestyrelsesmedlem Bjarke Kaab Christiansen
2. Bestyrelsesmedlem Jørgen Rauff
2. Bestyrelsesmedlem Henrik Duus Jørgensen
Uden post Mike Hansen Otten
FornavnEfternavnØvrige poster
Bjarke Kaab Christiansen 4. Kantineassistent
Erling Chr. Hansen 4. Kantineassistent
Finn Schurizek 3. Kantinemester
Flemming Kruse 2. Garageassistent
Heine Hansen 2. Garagesuppleant, 6. Fanejunker
Henrik Duus Jørgensen 4. Kantinesuppleant
Jesper Mathiesen 1. Garagemester, 6. Fanejunker
Mike Hansen Otten 7. IT-ansvarlig
Per Jürgensen 4. Kantinesuppleant

Æresmedlemmer:

FornavnEfternavn
Åge Nielsen
Bent Heinsen
Chresten Peter Christensen
Egon F. Jensen
Frands Andersen
Hans E. Hansen
Henning Wollsen
Kaj Christensen
Leif Bøttcher
Paul Erik Schurizek
Peter Jacobsen
Peter Jørgensen
Peter S. Petersen
Sven I. Petersen
Walter Lambach