Øvelsesplan

        Bovrup-Varnæs Friv. Brandværn

                                  Øvelses plan 2019

Dato

Emne

Ansvarlig

Bemærkning

Tirsdag d. 15. Jan.
 
Kl. 19:00
Teori
 
Øvelse nr. 9
Jesper/ Lars
 
 
 
Fredag d. 25. Jan
 
kl. 19:00
Generalforsamling
 
 
Carsten
 
 
 
Tirsdag d. 19. Feb.
 
Kl. 19:00
HAT
 
 
Brsj.
 
 
Vigtig at møde op
 
 
Tirsdag d. 19. Marts
 
Kl. 19:00
Førstehjælp + Sine
 
Øvelse nr. 12
Per C/ Sven/ Peter R
 
 
 
Tirsdag d. 30. Apr.
 
Kl. 19:00
Øvelse
 
Øvelse nr.6
Rasmus/ Heine/ Erik/
Hans/ Glen
 
 
Tirsdag d. 21. Maj
 
Kl. 19:00
Øvelse
 
Øvelse nr. 11
Carsten/  Per C/ Michael
 
 
Øvelse med Aabenraa
 
 
Tirsdag d. 25. Juni
 
Kl. 19:00
Øvelse
 
Øvelse nr. 8
Jørgen/ Henrik J/
Bjarke/Per J/ Christian
 
 
Tirsdag d. 2. Juli
 
Kl. 19:00
Øvelse
 
Øvelse nr. Fri aktivitet
Flemming/ Henrik M/
Erling
 
Opfølgning på øvelse
Div. vedligehold.
Tæller for en øvelse
Tirsdag d. 13. Aug.
 
Kl. 19:00
Familie aften
 
 
Kantine
 
 
Nærmere følger
 
 
Tirsdag d. 27. Aug.
 
Kl. 19:00
Øvelse
 
Øvelse nr.7
Erling/Claus/
Jesper/ Lars
 
 
Tirsdag d. 3. Sept.
 
Kl. 19:00
Øvelse
 
Øvelse nr. Fri aktivitet
Jesper M/ Per J/ Heine
 
 
Opfølgning på øvelse
Div. vedligehold.
Tæller for en øvelse
Tirsdag d. 1. Okt.
 
Kl. 19:00
Øvelse
 
Øvelse nr. 10
Steen/ Egon P/ Peter R/
Flemming H
 
 
Tirsdag d. 29. Okt.
 
Kl. 19:00
Praktisk aktivitet inden vinter.
 
 
Jesper/ Henrik M/
Heine/ Hans Ove
 
Tæller for en øvelse
 
 
Tirsdag d. 26. Nov.
 
Kl. 19:00
Teori
 
Opsamling fra året
Claus/ Carsten/
Michael/ Peter P
 
 
Tirsdag d. 10. Dec.
 
Kl. 19:00
Teori
 
Øvelse nr. 12
Kantine
 
 
 

 

Andre kendte datoer:                                                                                                          

Parole 12 januar i Gram.

Lørdagsøvelser i Tinglev tæller for 4 øvelser nr. 1+2+3+4.

Som brandmand kan du finde oplysninger om øvelserne i C3.
Følg følgende sti i C3: – Bibliotek, BRSJ, Fælles, Uddannelse, Heldagsøvelse, 2019 –

Se i øvrigt særskilt opslag.

Afbud: Gerne i god tid til  Carsten 4059 0440.