Førstemelding: Brand-Landbrugsredskab Station: Bovrup-Varnæs