Førstemelding: Skorst.brand-Stråtag Station: Bovrup-Varnæs