Førstemelding: Gas-Gaslugt i det fri Station: Bovrup-Varnæs