Førstemelding: Brand-Bil i det fri Station: Bovrup-Varnæs